Aké sú urovne skúšok cambridge?

Pripravíme vás na tieto certifikáty:

KET Key English Test Úroveň CEF* A2 Stupeň začiatočníci
Skúška pre začiatočníkov zisťuje či zvládate základnú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku.

PET Preliminary English Test B1 Mierne pokročilý
Skúška pre pokročilých zisťuje či zvládate každodennú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku. Nahrádza maturitu pre stredné odborné školy.

FCE First Certificate in English B2 Stredne pokročilý
Skúška pre viac pokročilých je práve pre Vás ak zvládate širokú škálu písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku. Nahrádza maturitu pre gymnázia.

CAE Certificate in Advanced English C1 Pokročilý
Skúška pre veľmi pokročilých – ak s ľahkosťou komunikujete po anglicky v škole či v práci, toto je tá správna skúška pre Vás.

Mohlo by Vás zaujímať:

Callanova metóda je tak rýchla a jednoduchá, že pripravuje na skúšky Cambridge väčší počet poslucháčov ako iné formy výučby cudzích jazykov a tým získava vyššie percento úspešne zložených skúšok. Len jedno percento učiacich sa podľa Callanovej metódy nezvládne ďalšie etapy. Je samozrejmé, že poslucháč nie je nútený skladať žiadne skúšky. Môže študovať len pre vlastné potreby. Ak však poslucháč dosiahne úroveň skúšky Cambridge, bola by škoda, aby sa nepokúsil skúšku spraviť a získať cenný certifikát, ktorý je uznávaný vo väčšine štátov.

Prihláste sa už dnes!
 

Zavolajte nám