facebook
Hľadáme
lektorov/lektorky
angličtiny.
 
 
 
Aké sú urovne skúšok cambridge?

Pripravíme vás na tieto certifikáty:
 
KET   Key English Test   Úroveň CEF* A2   Stupeň začiatočníci
Skúška pre začiatočníkov zisťuje či zvládate základnú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku.
 
PET   Preliminary English Test               B1   Mierne pokročilý
Skúška pre pokročilých zisťuje či zvládate každodennú písomnú a ústnu komunikáciu v anglickom jazyku. Nahrádza maturitu pre stredné odborné školy.
 
FCE   First Certificate in English            B2   Stredne pokročilý
Skúška pre viac pokročilých je práve pre Vás ak zvládate širokú škálu písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku. Nahrádza maturitu pre gymnázia.
 
CAE   Certificate in Advanced English  C1   Pokročilý
Skúška pre veľmi pokročilých – ak s ľahkosťou komunikujete po anglicky v škole či v práci, toto je tá správna skúška pre Vás.
 

Callanova metóda je tak rýchla a jednoduchá, že pripravuje na skúšky Cambridge väčší počet poslucháčov ako iné formy výučby cudzích jazykov a tým získava vyššie percento úspešne zložených skúšok. Len jedno percento učiacich sa podľa Callanovej metódy nezvládne ďalšie etapy. Je samozrejmé, že poslucháč nie je nútený skladať žiadne skúšky. Môže študovať len pre vlastné potreby. Ak však poslucháč dosiahne úroveň skúšky Cambridge, bola by škoda, aby sa nepokúsil skúšku spraviť a získať cenný certifikát, ktorý je uznávaný vo väčšine štátov.