facebook
Hľadáme
lektorov/lektorky
angličtiny.
 
 
 
Metóda výučby

   Callanova metóda je vhodná pre študentov v každom veku. Nezaberá priveľa času na domáce úlohy. Hodiny sú dynamické a zaujímavé. Nepatrí medzi tie "zázračné" metódy, pri ktorých sa učíte v spánku alebo v “hladine Alfa”. Nesľubuje zvládnutie jazyka za týždeň. Je to metóda, pri ktorej musíte navštevovať jazykovú školu, sústrediť sa na vyučovanie po celý čas a aktívne sa ho zúčastňovať. Po splnení týchto podmienok zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek renomovaného certifikátu za jednu štvrtinu času, ktorý by ste museli obetovať pri bežnej forme štúdia, nehovoriac o ušetrených nákladoch. Lektor sa pýta študentov množstvo otázok a študenti sú nútení odpovedať po anglicky už od prvej hodiny. Študenti sa učia bez prvotného prekladania a neustálym opakovaním sa stimuluje študentova pamäť. Preto sa tejto metóde hovorí aj priama metóda.
 
Základné zásady Callanovej metódy
1. Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, dokonca aj keď študent porozumel už na prvý raz.
2. Učiteľ sa pýta každú otázku čo najrýchejšie, vždy s každou skupinou.
3. Automaticky a bez pauzy učiteľ pripojí ku každej otázke prvé dve, alebo tri slová odpovede.
4. Učiteľ nečaká ani sekudunu, kým bude študent odpovedať, začne z neho ťahať odpoveď.
5. Učiteľ odpovedá každé slovo (alebo každé druhé) so študentom.
6. Učiteľ vždy tlačí a ťahá odpoveď zo študenta buď tým, že ho nasleduje, alebo ho predchádza.
7. Učiteľ rozpráva stále aby si udržal študentovu pozornosť po celý čas.